anasayfa   |   reklam   |   iletişim   
A4 Lazer Etiketleri
Avrupa Akmaz
Barkod Etiket
Barkod Yaz?c?
Bask? Etiket
Bez Bask? Etiket
CD Etiket
Endüstriyel Etiket
Etiket Kuma?lar?
Etiket Makinesi
Folyo Etiket
G?da Etiketleri
Hata Etiketleri
?laç Etiketi
?ngiliz Saten
?nkjet Etiketleri
?nkjet Kodlama
Japon Akmaz
Ka??t Etiket
Karton Etiket
Kozmetik Etiketleri
Kuma? Etiket
PVC Etiket
Ribon Etiket
Rulo Etiket
Sanayi Etiketleri
Sentetik Etiket
S?cak Bask?
Tabaka Etiketler
Termal Etiket
Trigromi Etiket
Yap??kanl? Etiket
Yerli Akmaz
Yerli Saten
Zarf Etiket
  firma ekle   detaylı arama firma fihristi sponsorluk
Firma Detayları

Serkan Etiket Ve Matbaac?l?k San. Ve Tic. Ltd. ?ti

Adres : Cihangir Mevkii Ambarl? Dolum Tesisleri Yolu ?ehit Zafer Sk. No.7 Avc?lar -
Şehir : ?stanbul
Telefon : (212) 4221341
Fax : (212) 4221359
E-posta : muhasebe.serkanetiket@gmail.com
Web URL : http://www.serkanetiket.com.tr

Ülkemiz etiket sektörüne birçok ilkleri getiren SERKAN ET?KET VE MATBAACILIK SAN. Ve T?C. LTD. ?T?. 1972 y?l?nda Yönetim Kurulu Ba?kan?m?z Sn. Hüseyin Adanur taraf?ndan kurulmu? bir Türk firmas?d?r.

SERKAN ET?KET VE MATBAACILIK SAN. Ve T?C. LTD. ?T?. kuruldu?u günden bu yana, ülkemizde faaliyet gösterdi?i tüm sektörlerdeki ba?ar?l? ve öncü çal??malar?yla sürekli yenilenmekte ve toplumumuza art? bir de?er kazand?rmaktad?r.

?irketimiz topluma kar?? duydu?u sorumluluk duygusuyla tüm sosyal payda?lar?na gerek maddi, gerek ise manevi de?erler katabilmek için çal??maktad?r. ?irketimiz, bünyesinde bulundurdu?u çal??ma arkada?lar?m?zla ve kendileriyle birebir ileti?im içerisinde bulunan yönetim kadromuzla e?itime verdi?i büyük önemden ötürü, bu e?itimin faydal? bir ?ekilde hizmete yans?yaca??n?n bilincindedir.

SERKAN ET?KET VE MATBAACILIK SAN. Ve T?C. LTD. ?T?. gelece?e giden yolda, geçmi?ten ders ç?karman?n öneminin bilinciyle ulusal de?erlerimize ba?l?d?r. Yeniliklere ve yarat?c?l???n her türlüsüne de?er vermekte, ara?t?rma- geli?tirmeye yat?r?m yapmaktad?r.

Bizler i? ili?kilerimizde güvene dayal? çal??man?n önemini bilmekte, her i? ortakl???m?zda ancak kontrollü bir güvenin yeterli olaca?? inanc?n? ta??maktay?z. Bu güveni temin edebilmek içindir ki; yar?n?n ihtiyaçlar?n? görmeye ve kendimizi bu do?rultuda geli?tirmeye verdi?imiz önemle etiket sektöründe fark yaratmaktay?z.

Bask? Etiket
Bez Bask? Etiket
Endüstriyel Etiket
Etiket Kuma?lar?
Etiket Makinesi
Folyo Etiket
G?da Etiketleri
Hata Etiketleri
?laç Etiketi
Ka??t Etiket
Karton Etiket
Kozmetik Etiketleri
Kuma? Etiket
PVC Etiket
Ribon Etiket
Rulo Etiket
Sanayi Etiketleri
Sentetik Etiket
S?cak Bask?
Tabaka Etiketler
Termal Etiket
Trigromi Etiket
Yap??kanl? Etiket
Yerli Akmaz
Yerli Saten
Zarf Etiket

E-posta
Şifre
Yeni Üyelik
Şifremi Unuttum


EFE ETİKET
© Copyright 2010 Etiket.gen.tr, Created by efeajans  
eXTReMe Tracker